Søgne og Songdalen Begravelsesbyrå bistår med å finne en passende gravstein. Utvalget av steiner er stort, og det er viktig å få en gravstein som ikke forvitrer. Å finne en gravstein som vil holde seg pen i mange år, er noe vi hjelper med. Tilføying av navn på stein, samt rehabilitering av gammel stein er vi også behjelpelig med. 

V
i monterer også vanningsanlegg slik at blomster og beplanting får tilstrekkelig vann.